Dagens uttrykk

Dagens uttrykk stammer friskt og freidig fra eksamensoppgave i TTM4137 – informasjonssikkerhet i mobile nettverk, august 2007:

enveis hakkekjede

med forsiktig innsikt har faglærer lagt på “one-way hash chain” i parantes parentes bak.

La meg sitere Google: “Mente du: enveis hakekjede “. Ellers ingen treff.

Hurra for ubegrunnet fornorsking av faguttrykk.

Update: Berge påpeker vennlig stavefeil. Javisst, javisst. :^)

This entry was posted in stuff and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s